Perbuatan Yang Langsung Di Azab

Perbuatan Yang Langsung Di Azab

Perbuatan Yang Langsung Di Azab

Kita khususnya umat muslim, diperintahkan Allah dan Rosulnya untuk meninggalkan maksiat dan menjauhi dosa. agar tidak mendapat kemurkaan dan laknat Allah. Berikut ini adalah perbuatan yang langsung memperoleh balasan di dunia. Untuk itu seyogyanya kita Hindari.
 1. Orang yang melakukan zina
  Tak diragukan lagi zina masuk ke dalam dosa-dosa besar. Ketahuilah, biasanya setiap dosa besar akan mendapat ganjaran (azab) langsung di dunia: baik selama masih hidup atau ketika matinya. Jikalau diterapkan hukum Islam, maka dia mendapat cambukan (bagi yang belum menikah), atau dilempari batu hingga mati (bagu yang sudah menikah). Bila tak mendapat hukuman demikian, kadang Allah singkap aibnya ketika sakaratul maut dan menjadi jenazah. Mayat orang yang melakukan zina pasti akan menampakkan keganjilan-keganjilan tertentu.
 2. Mengurangi takaran timbangan
  Jangan sekali-kali melakukan hal ini. Percayalah, jika berbuat demikian, tak berapa lama usaha yang dilakoni akan gulung tikar alias bangkrut.
 3. Menahan zakat harta
  Di dalam harta ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Jika tidak diberikan, maka harta tersebut tidak suci, keberkahannya akan hilang, dan biasanya mendatangkan malapetaka bagi si empunya. Hingga tiba waktunya, akan Allah tarik kembali milik-Nya.
 4. Menyalahi Allah dan Rasul-Nya
  Maksudnya, orang yang tidak mau menjadikan Alquran dan sunnah sebagai pegangan hidupnya. Orang seperti ini seolah menentang Allah dan Rasul-Nya. Hidupnya akan melarat, kering dari nilai spiritual, hatinya hampa dan gersang, sama sekali tidak merasakan kedamaian dan ketenangan.
 5. Durhaka pada orang tua
  Tak dipungkiri, sungguh telah banyak contoh dan permisalan dalam perkara ini. Betapa banyak anak yang mendapat azab saat durhaka pada orang tuanya? Kehidupan sempit, rezeki susah, masalah bertubi-tubi, bahkan diazab saat kematiannya.

Semoga kita semua khususnya bagi yang membaca, semoga selalu di Jauhkan Dari Perbuatan-perbuatan yang mendatangkan Langsung Azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aamiin.Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar

Tidak ada komentar

Advertiser